EPTIS
BAM Logo

Search a Proficiency Testing (PT) scheme in the database

Country
Page 1 of 2 (Hits 1 to 20 of 25)
ID
Country
PT provider
PT scheme
Last changed
984985 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 100-23 MICROMETER AND CALIPER [MPZ 100-23 MIKROMETR A POSUVKA] ILC 100-23 MICROMETER AND CALIPER [MPZ 100-23 MIKROMETR A POSUVKA] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985058 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 1000-23 THERMOCOUPLES OF TYPE N AND S [MPZ 1000-23 TERMOELEKTRICKÉ SNÍMAČE TEPLOTY TYPU N A S] ILC 1000-23 THERMOCOUPLES OF TYPE N AND S [MPZ 1000-23 TERMOELEKTRICKÉ SNÍMAČE TEPLOTY TYPU N A S] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985067 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 1100-23 RESISTANCE THERMOMETER SPRT [MPZ 1100-23 ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY SPRT] ILC 1100-23 RESISTANCE THERMOMETER SPRT [MPZ 1100-23 ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY SPRT] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985073 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 1200-23 PRESSURE TRANSMITTERS [MPZ 1200-23 PŘEVODNÍKY TLAKU] ILC 1200-23 PRESSURE TRANSMITTERS [MPZ 1200-23 PŘEVODNÍKY TLAKU] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985082 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 1300-23 DC ELECTRICAL RESISTANCES [MPZ 1300-23 STEJNOSMĚRNÉ ELEKTRICKÉ ODPORY] ILC 1300-23 DC ELECTRICAL RESISTANCES [MPZ 1300-23 STEJNOSMĚRNÉ ELEKTRICKÉ ODPORY] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985088 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 1400-23 PISTON PIPETTES (up to 1000 ul) [MPZ 1400-23 PÍSTOVÉ PIPETY (do 1000 ul)] ILC 1400-23 PISTON PIPETTES (up to 1000 ul) [MPZ 1400-23 PÍSTOVÉ PIPETY (do 1000 ul)] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985103 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 1500-23 CURRENT AND VOLTAGE MEASURING TRANSFORMERS [MPZ 1500-23 MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU A NAPĚTÍ] ILC 1500-23 CURRENT AND VOLTAGE MEASURING TRANSFORMERS [MPZ 1500-23 MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU A NAPĚTÍ] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985117 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 1600-23 PAIRS OF RESISTANCE THERMOMETERS Pt 100 [MPZ 1600-23 PÁROVANÉ ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY Pt 100] ILC 1600-23 PAIRS OF RESISTANCE THERMOMETERS Pt 100 [MPZ 1600-23 PÁROVANÉ ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY Pt 100] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985123 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 1700-23 HEAT METER [MPZ 1700-23 VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA KOMBINOVANÝCH MĚŘIDEL TEPLA] ILC 1700-23 HEAT METER [MPZ 1700-23 VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA KOMBINOVANÝCH MĚŘIDEL TEPLA] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985132 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 1800-23 TYRE PRESSURE MEASURING INSTRUMENTS [MPZ 1800-23 MĚŘIDLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL] ILC 1800-23 TYRE PRESSURE MEASURING INSTRUMENTS [MPZ 1800-23 MĚŘIDLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985138 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 1900-23 BLOOD PRESSURE MEASURING INSTRUMENTS [MPZ 1900-23 PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ TLAKU KRVE] ILC 1900-23 BLOOD PRESSURE MEASURING INSTRUMENTS [MPZ 1900-23 PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ TLAKU KRVE] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

984994 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 200-23 GAUGE BLOCKS [MPZ 200-23 KONCOVÉ MĚRKY] ILC 200-23 GAUGE BLOCKS [MPZ 200-23 KONCOVÉ MĚRKY] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985150 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 2000-23 MEASUREMENT OF AIR FLOW VELOCITY [MPZ 2000-23 MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU] ILC 2000-23 MEASUREMENT OF AIR FLOW VELOCITY [MPZ 2000-23 MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985185 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 2100-23 MEASUREMENT OF SURFACE ROUGHNESS [MPZ 2100-23 MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU] ILC 2100-23 MEASUREMENT OF SURFACE ROUGHNESS [MPZ 2100-23 MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU] 2022-12-13
PT provider ID (119436)

985191 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 2200-23 MEASUREMENT OF SMALL MASS FLOWRATES [MPZ 2200-23 MĚŘENÍ MALÝCH HMOTNOSTNÍCH PRŮTOKŮ] ILC 2200-23 MEASUREMENT OF SMALL MASS FLOWRATES [MPZ 2200-23 MĚŘENÍ MALÝCH HMOTNOSTNÍCH PRŮTOKŮ] 2022-12-13
PT provider ID (119436)

985197 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 2300-23 DETERMINATION OF PROPANE CONTENT IN NITROGEN [MPZ 2300-23 STANOVENÍ OBSAHU PROPANU V DUSÍKU] ILC 2300-23 DETERMINATION OF PROPANE CONTENT IN NITROGEN [MPZ 2300-23 STANOVENÍ OBSAHU PROPANU V DUSÍKU] 2022-12-13
PT provider ID (119436)

985203 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 2400-23 DETERMINATION OF SULFUR DIOXIDE CONTENT IN NITROGEN [MPZ 2400-23 STANOVENÍ OBSAHU OXIDU SIŘIČITÉHO V DUSÍKU] ILC 2400-23 DETERMINATION OF SULFUR DIOXIDE CONTENT IN NITROGEN [MPZ 2400-23 STANOVENÍ OBSAHU OXIDU SIŘIČITÉHO V DUSÍKU] 2022-12-13
PT provider ID (119436)

985209 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 2500-23 COMPOSITION AND PROPERTIES OF NATURAL GAS [MPZ 2500-23 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI ZEMNÍHO PLYNU] ILC 2500-23 COMPOSITION AND PROPERTIES OF NATURAL GAS [MPZ 2500-23 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI ZEMNÍHO PLYNU] 2022-12-13
PT provider ID (119436)

985000 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 300-23 TAPE MEASURES [MPZ 300-23 MĚŘICKÁ PÁSMA] ILC 300-23 TAPE MEASURES [MPZ 300-23 MĚŘICKÁ PÁSMA] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

985009 Czechia Czech Metrology Institute Czech Metrology Institute ILC 400-23 ELECTROMAGNETIC FLOWMETER DN 15 [MPZ 400-23 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN 15] ILC 400-23 ELECTROMAGNETIC FLOWMETER DN 15 [MPZ 400-23 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN 15] 2022-12-12
PT provider ID (119436)

Page 1 of 2 (Hits 1 to 20 of 25)
Any questions or problems? Please contact us at eptis@bam.de.
Application version: 1.23-SNAPSHOT.20230502124635-7925ae379a631fc1ececff45d2921c8db38877d5